تعرفه مصوّب خدمات سال 1403

- جدول تعرفه مصوّب هزینه انجام خدمات مؤسسه ثبت‌یک(اندیشکده کارآفرینی) در سال 1403

* جهت انجام انواع خدمات زیر به صورت فوری(انجام خدمات بدون نوبت) 25% به مبلغ هزینه مصوّب خدمات اضافه خواهد شد.

خدمات مؤسسه ثبت‌یک
هزینه شهرستان‌ها (جشنواره)
هزینه شهرستان‌ها (بدون تخفیف)
هزینه استان تهران*
ثبت انواع شرکت
2.900.000 تومان
3.900.000 تومان
4.900.000 تومان
ثبت برند (علامت تجاری)
4.900.000 تومان
5.900.000 تومان
6.900.000 تومان
ثبت انواع مؤسسه‌ 
3.900.000 تومان
4.900.000 تومان
5.900.000 تومان
تغییرات شرکت (هر صورتجلسه)
600.000 تومان
650.000 تومان
700.000 تومان
پروانه بهره‌‌برداری
توافقی
توافقی
توافقی
أخذ گواهینامه HSE و MS
1.900.000 تومان
2.900.000 تومان
3.900.000 تومان
أخذ انواع ایزو ISO
59 پوند
65 پوند
69 پوند
کارت بازرگانی (صادرات و واردات)
 10.000.000 تومان
12.000.000 تومان
12.000.000 تومان
تمدید کارت بازرگانی
8.000.000 تومان
10.000.000 تومان
10.000.000 تومان
کارت عضویت اتاق بازرگانی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
طراحی سایت اختصاصی درجهB
6.500.000 تومان
7.500.000 تومان
تماس بگیرید
طراحی سایت فروشگاهی درجهB
8.000.000 تومان
9.000.000 تومان
تماس بگیرید
طراحی سایت اختصاصی درجهA
7.500.000 تومان
8.500.000 تومان
تماس بگیرید

طراحی سایت فروشگاهی درجهA
10.500.000 تومان
11.500.000 تومان
تماس بگیرید

جواز تأسیس جهاد
1.500.000 تومان
1.750.000 تومان
تماس بگیرید

استعلام‌های سازمانی
50.000 تومان
70.000 تومان
100.000 تومان
گواهی امضاء الکترونیک
35.000 تومان
35.000 تومان
35.000 تومان
جواز تأسیس صمت
1.950.000 تومان
2.250.000 تومان
تماس بگیرید

پروانه کسب (جواز کسب)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
مجوز مشاغل خانگی
950.000 تومان
1.350.000 تومان
1.550.000 تومان
أخذ توکن (مزایدات و مناقصات)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
صلاحیت ایمنی
تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

صلاحیت کار
تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

أخذ کد اقتصادی
800.000 تومان
900.000 تومان
تماس بگیرید

پلمب دفاتر حقیقی و حقوقی
850.000 تومان
950.000 تومان
تماس بگیرید

أخذ کد کارگاه
1.950.000 تومان
2.250.000 تومان
تماس بگیرید

طرح توجیهی
1.000.000 تومان
1.500.000 تومان
تماس بگیرید

طراحی لوگو
1.000.000 تومان
1.500.000 تومان
تماس بگیرید

پیگیری دعاوی حقوق تجاری
5.500.000 تومان
6.500.000 تومان
7.500.000 تومان

ثبت اختراع
5.500.000 تومان
5.500.000 تومان
5.500.000 تومان
ثبت طرح صنعتی
4.500.000 تومان
4.500.000 تومان
4.500.000 تومان
 مراجعات وکیل مؤسسه
500.000 تومان
-
 700.000 تومان
خدمات حضوری در اداره مالیات و دارایی
500.000 تومان
-
700.000 تومان

- توجه نمایید که نرخ هزینه تمامی خدمات ارائه شده فوق توسط مؤسسه بصورت 0 تا 100 و کامل می‌باشد لذا هزینه‌های اضافی دیگر بابت خدمات ارائه شده دریافت نمی‌گردد. (بدیهی است که هزینه استعلامات، روزنامه‌رسمی و وکالتنامه برعهده کارفرما می‌باشد.)