کارت بازرگانی

شرایط أخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران برای تجارت، و واردات و صادرات کالا ضروری است. در کشور عزیزمان تنها بازرگانانی می‌توانند به امر واردات و صادرات بپردازند که دارای کارت بازرگانی باشند. همچنین در شرکت‌های تجاری کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیرعامل شرکت صادر خواهدشد.

به دلیل تغییرات ناگهانی شرایط أخذ کارت بازرگانی جهت اطلاعات به روز و کاملتر حتما با کارشناسان ما در تماس باشید.

شرایط صدور برای اشخاص حقیقی ایرانی:

  • داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
  • کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا  انواع معافیت ها برای آقایان
  • داشتن مدرک مجوز یا پروانه تولید صادره از یکی از وزارتخانه متبوع (مؤسسه برای شما أخذ می نماید.)
  • داشتن محل کسب تجاری (متناسب با رشته فعالیت) اعم از ملکی/استیجاری
  • داشتن دفاتر پلمپ قانونی با ارائه اظهار نامه‌های ثبتی
  • ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
  • داشتن حساب جاری معتبر با گردش متوسط نزد یکی از بانک‌های داخلی

با وجود این شرایط کارشناسان با تجربه ((ثبت یک)) با مشاوره های تخصصی به شما کمک می کنند تا شرایط بالا را فراهم کرده، و کارت بازرگانی را برای شما أخذ می نمایند.